ATP-bidrag opkræves fremadrettet via Samlet Betaling

Opkrævning af ATP-bidrag bliver ændret

Hidtil har det været sådan at ATP-bidrag blev opkrævet seperat. Men nu er det blevet besluttet at det skal opkræves via Samlet betalinger. 

Hvad er ATP-bidrag

ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets tillægspension. Det er en lovpligtig pensionsordning for alle lønmodtagere som arbejder over 9 timer om ugen. Arbejdsgiveren betaler 2/3 dele og medarbejderen betaler 1/3 del. 

 

Satsen for månedslønnede er i 2024:

Under 39 timer                                                       0 kr.

Under 78 timer, men mindst 39 timer        99 kr.

Under 117 timer, men mindst 78 timer      198 kr.

Mindst 117 timer                                                  297 kr.

 

Du kan læse mere om ATP på www.virk.dk/atp

Hvad er Samlet betaling

Samlet Betaling står for opkrævning af en række lovpligtige ordninger så som AUB, AES, AFU, Barsel.dk, FIB o.s.v.  Hvert kvartal modtager din virksomhed en opkrævning fra Samlet Betaling via Digital Post på Virk.dk  

 

Du kan læse mere om de forskellige ordninger og satser på virk.dk/sb

ATP-bidrag fremover:

Fra og med 1. kvartal 2024 bliver ATP-bidraget opkrævet af Samlet betaling. Det betyder, at der kommer nye betalingsfrister

 

 

 

Nye betalingsfrister:

1. kvartal 2024 skal betales 01. juli 2024

2. kvartal 2024 skal betales 01. oktober 2024

3. kvartal 2024 skal betales 01. januar 2025

4. kvartal 2024 skal betales 01. april 2025

 

 

 

 

Hvordan kan i betale jeres bidrag til Samlet betaling:

Det er muligt at betale ATP-bidraget på flere forskellige måder:

– Via det system i bruger til at få lavet løn

– Via betalingsservice

– Indbetalingskort via Digital Post

– Betaling fra Udlandet:

  IBAN: DK 30 0216 4069201474

  BIC/SVIFT: DABADKKK

 

Husk at oplyse jeres CVR nr. i overførslen